REALIZACJE

Stacje transformatorowe:

Budowa budynku biurowo-produkcyjno- magazynowego,

budynku garażowo-gospodarczego i stacji transformatorowej w miejscowości Zator, ul. Władysława Grabskiego

Budowa budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

Budynek produkcyjno-biurowy w Andrychowie

Zasilanie hali produkcyjno-handlowej w Krakowie na ul. Chrosto-Botewa

Zasilanie technologii oczyszczalni ścieków na terenie Browaru Namysłów

Budynek produkcyjno-biurowy w Zatorze

Instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych:

Budowa beztlenowo-tlenowej oczyszczalni ścieków dla Browaru Namysłów

Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z instalacją odzysku wody na terenia

zakładu pralniczego CWS-Boco Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Budowa budynku biurowo-produkcyjno- magazynowego, budynku garażowo-gospodarczego

i stacji transformatorowej w miejscowości Zator, ul. Władysława Grabskiego

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Andrychowie, ul. Przemysłowa

Budowa budynku warsztatowego do obsługi i remontu kontenerów w Jednostce Wojskowej

w Opolu, ul. Domańskiego

Remont budynku hali produkcyjnej i warsztatowej w Warszawie, ul. Augustówka

Przebudowa pomieszczeń w budynku produkcyjnym w Brzesku, ul. Starowiejska

Dostosowanie istniejącego pomieszczenia magazynowego do garażowania mobilnego

stanowiska tankowania ARMS-8000/50 z paliwem lotniczym w Wadowicach

Rozbudowa układu fermentacji o czwartą komorę fermentacyjną wraz z układem

kogeneracyjnym w MPOŚ Oświęcim.

Instalacje elektryczne w obiektach administracyjnych, biurowych i użyteczności publicznej:

Budowa centrum narciarstwa biegowego w miejscowości Krzywa koło Gorlic

Projekt remontu Domu Ludowego w Grojcu z ociepleniem elewacji, przebudową wentylacji

mechanicznej, oświetleniem, inst. wod-kan i pochylnią dla niepełnosprawnych

Budowa hali sportowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy wraz z

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Rozbudowa i przebudowa ośrodka w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Remont instalacji elektrycznych w budynku ZUS w Nowym Sączu

Rekonstrukcja Osady w Woli Radziszowskiej

Budowa budynku wielofunkcyjnego centrum kulturalno-sportowego 'Bilcza Park’

Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w

Muszynie oraz projekt dalszego zagospodarowania terenów na wzgórzu przy „Ogrodach

sensorycznych”.

Budynek Inhalatorium przy Ośrodku Zdrowia w Pawłowicach

Zmiana aranżacji powierzchni biurowej w obrębie 3 piętra budynku Athina Park w Warszawie

Instalacje elektryczne w obiektach handlowych:

Rozbudowa pawilonu handlowego w Libiążu, ul. Wojska Polskiego

Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek

usługowo-handlowy Regionalnej Izby Pamięci Kulinarnej w Sękowej

Budowa budynku usługowego (biurowo-handlowego) z częścią mieszkalną w Krakowie, ul. Żółkiewskiego

Instalacje elektryczne w obiektach kulturalnych, oświatowych i kultu religijnego: (szkoły, teatry)

Remont i przebudowa zespołu budynków w Lubartowie ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Kultury

Przebudowa, i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury „Kolejarz” w Lublinie

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie

Rozbudowa i przebudowa istniejących instalacji elektrycznych w Teatrze Powszechnym w Radomiu

Zespół szkolno-przedszkolny nr 4 w Krakowie, ul. Urzędnicza

Budynek kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Budowa budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

Przebudowa istniejącego budynku biurowego z przeznaczeniem na szkołę w Krakowie, ul. Skośna

Budowa zintegrowanego laboratorium nanostruktur sensorowych w pawilonie C-1 AGH w Krakowie

Przebudowa pomieszczeń archiwum w pawilonie D-11 AGH w Krakowie

Remont sal wykładowych w pawilonie C-2 AGH w Krakowie

Rozbudowa i nadbudowa zabytkowego budynku dawnego spichlerza przy klasztorze OO. Pijarów w Hebdowie

Remont kościoła P.W. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Koniecznie

Remont kościoła P.W. Św. Floriana męczennika w Czarncy

Iluminacja kościoła garnizonowego w Kielcach

Technologia oświetlenia scenicznego:

Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą w Łącku

Młodzieżowy Dom Kultury w Łańcucie,

Młodzieżowe Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach,

Kinoteatr „SOKÓŁ” w Starym Sączu,

Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie.

Sala koncertowo-teatralna w Szkole Muzycznej w Koninie (wraz z projektem instalacji

elektrycznych pozostałej części obiektu)

Studia nagraniowe w podziemiach Klasztoru Powizytkowskiego w Lublinie

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

Teatr im H.Ch. Andersena w Lublinie

Obiekty kolejowe:

Remont i modernizacja pomieszczeń dla Posterunku SOK Bukowno

Remont i modernizacja pomieszczeń dla Posterunku SOK Skarżysko-Kamienna

Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków –Balice” z Krakowem, odcinek Kraków

Główny – Mydlniki – Balice

Remont i modernizacja pomieszczeń dla Posterunku SOK Sucha Beskidzka

Przebudowa gniazda psów służbowych SOK wraz z instalacjami w-k i elektrycznymi w

Tarnowie

Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami w budynku w Sosnowcu na potrzeby

powiększenia ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO PKP

Projekt remontu pomieszczeń w budynku WARS w Krakowie, ul. Składowa

Przebudowa KPG w Medyce - część towarowa i osobowa

Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej hali dla urządzenia RTG wraz z

budynkiem obsługi na terenie terminala samochodowego w Hrebenne

Przejście graniczne Medyka – Mościska II

Projekt zasilania podstacji trakcyjnej Kraków Mydlniki 2 x 8 MW

Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, hotelach:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami handlowo-usługowymi w parterze i

wbudowanym garażem w Krakowie, Al. Kijowska

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą

techniczną w Krakowie, ul. Mitkowskiego

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wbudowanym oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną w Krakowie, ul. Kasztelańska

Nadbudowa o dwie kondygnacje oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

w Krakowie, ul. Kazimierza Wielkiego

Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym i infrastrukturą techniczną w Krakowie, ul. Zdunów

Przebudowa budynku komunalnego z wydzieleniem mieszkań w Kobiórze, ul. Orla

zasilanie wymiennikowni ciepła budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Krakowie ,ul. Felicjanek

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wbudowanymi i garażem podziemnym w Krakowie, ul. Barska

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie, ul. Krasickiego

Sieci elektroenergetyczne:

Rewitalizacja sieci elektroenergetycznej na rynku w Staszowie

Przebudowa i modernizacja wewnętrznej linii zasilającej budynku przy ulicy Osiedle

Hutnicze w Krakowie wraz z wyniesieniem układów pomiarowych na klatki schodowe

Budowa nowej podstacji trakcyjnej Kraków Mydlniki wraz z liniami zasilającymi 15kV,

liniami zasilaczy sieci trakcyjnej i kabli powrotnych.

Projekty przyłączy i sieci elektroenergetycznych dla przyłączenia odbiorców

indywidualnych Tauron Dystrybucja SA w latach 2014-2015.

Oświetlenie zewnętrzne dróg, linii kolejowych, placów, budynków:

oświetlenie zewnętrzne fortu nr 52 „Borek” w Krakowie, ul. Forteczna

oświetlenie terenu Osady w Woli Radziszowskiej

oświetlenie ścieżek rowerowych i spacerowych na terenie wokół zbiornika w Morawicy

Budowa centrum narciarstwa biegowego w miejscowości Krzywa koło Gorlic

Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie oraz projekt dalszego zagospodarowania

terenów na wzgórzu przy „Ogrodach sensorycznych” – oświetlenie dróg wewnętrzych i ścieżek spacerowych

Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków –Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice. Oświetlenie torów i rozjazdów

Budowa oświetlenia drogowego dla ulicy Bł. Anieli Salawy w miejscowości Konary

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jagiellońskiej w miejscowości Ochojno

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Dworskiej w miejscowości Rzeszotary

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Pod skałą w miejscowości Wrząsowice

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zacisze w miejscowości Wrząsowice

Projekty sieci światłowodowych FTTH w miejscowościach:

Brzeźnica

Brzyczyna

Czechówka

Dobczyce

Giebułtów

Golkowice

Grabie

Kamień

Konary

Libertów

Łączany

Łyczanka

Mogilany

Myślenice

Radziszów

Kraków Tyniec

Ochmanów

Siepraw

Skawina

Spytkowice

Wielka Wieś

i wiele innych...

Zobacz nasze referencje

POKAŻ