OFERTA

Nasza firma zajmuje się projektowaniem, nadzorem inwestorskim, kosztorysowaniem i doradztwem technicznym w branży elektrycznej w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego.Posiadamy duże doświadczenie zawodowe.

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

instalacje elektryczne gniazd wtykowych i siły,

oświetlenia podstawowego, awaryjnego i bezpieczeństwa,

technologia oświetlenia scenicznego, oświetlenie wnętrz, elewacji, ogrodów,

instalacje odgromowe, uziemienia, przeciwporażeniowe i przeciwprzepięciowe,

rozdzielnice energetyczne, stacje transformatorowe,

linie kablowe i napowietrzne niskiego i średniego napięcia,

zespoły zasilania awaryjnego: agregaty prądotwórcze, UPS-y itp.,

instalacje telefoniczne,

instalacje internetowe,

instalacje TV abonenckiej i przemysłowej,

nstalacje wideodomofonowe i domofonowe,

instalacje sygnalizacji pożarowej i DSO,

układy sterowania i automatyki.

Opracowujemy projekty dla następujących rodzajów obiektów:

budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne,

biurowce, hotele i obiekty handlowe,

obiekty przemysłowe (hale produkcyjne i magazynowe),

oczyszczalnie ścieków, kotłownie, węzły cieplne itp.,

szpitale, przychodnie i apteki,

szkoły i obiekty dydaktyczne,

obiekty kulturalne, teatry,

obiekty sportowe i rekreacyjne,

budynki zabytkowe,

oświetlenie terenów i iluminacje budynków,

obiekty drogowe (budowa i modernizacje),

sieci i linie kablowe oraz napowietrzne.

Prowadzimy także działania formalno-prawne związane z przygotowaniem inwestycji i uzyskaniem wszystkich uzgodnień i decyzji. Udzielamy również niezbędnej pomocy technicznej w trakcie realizacji inwestycji prowadząc nadzór autorski lub inwestorski.

Nasze doświadczenie i wykwalifikowany zespół inżynierów daje gwarancje szybkiego i sprawnego wykonywania projektów, terminowego realizowania prac i satysfakcji Zleceniodawców.

Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta spełni Państwa oczekiwania i zachęci do nawiązania kontaktu.

mgr inż. Norbert Szczepanek

Zapoznaj się z naszymi realizacjami

ZOBACZ