PROJEKTY

ROZBUDOWA UKŁADU FERMENTACJI O CZWARTĄ KOMORĘ FERMENTACYJNĄ WRAZ Z UKŁADEM KOGENERACYJNYM W MPOŚ OŚWIĘCIM.

W ramach opracowania zaprojektowano następujące instalacje:

Instalacja elektryczna układu kogeneracyjnego,

Instalacje elektryczne obiektów technologii fermentacji osadu wchodzących w zakres rozbudowy.

Przebudowa i rozbudowa rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RGnN:

Instalacja pola zasilającego rozdzielnicę technologiczną RG1

Przebudowa i rozbudowa rozdzielnicy głównej średniego napięcia RGSN:

Wpięcie projektowanego agregatu kogeneracyjnego po stronie SN

Budowa układów pomiarowych w celu zrealizowania wymagań wg warunków wydanych przez Zakład Energetyczny (Synthos SA),

Linie kablowe NN zasilające rozdzielnicę główną RG1 oraz rozdzielnice zasilająco – sterujące poszczególnych obiektów

Linia kablowa SN od agregatu do rozdzielni głównej średniego napięcia RGSN,

Zasilanie urządzeń pomocniczych z istniejących rozdzielnic lokalnych,

Zapoznaj się z naszymi realizacjami

ZOBACZ