PROJEKTY

Prace inwestycyjne na kolejowym przejściu granicznym Medyka – Mościska II

W ramach opracowania zaprojektowano instalacje w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej:

wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne,

wymianę uszkodzonych i wyeksploatowanych słupów oświetlenia,

dostosowanie oświetlenia zewnętrznego do przebudowanej głowicy rozjazdowej wschodniej i wydłużonych torów w stacji Medyka Osobowa,

ymiany wyeksploatowanych urządzeń i aparatów elektrycznych,

przebudowę słupów oświetlenia ze względu na kolizje i zbliżenia z innymi branżami,

przebudowę kolizji projektowanej infrastruktury kolejowej z uzbrojeniem terenu,

zabezpieczenie kabli w remontowanych obiektach inżynieryjnych,

oświetlenie przejazdów i przejść pod wiaduktami,

zasilanie urzadzeń SRK.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami

ZOBACZ