PROJEKTY

BUDOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KONINIE

W ramach opracowania zaprojektowano następujące instalacje:

linie kablowe nn zasilające obiekt

linie kablowe nn oświetlenia terenu,

oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych,

oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego/,

oświetlenia specjalistycznego sceny,

zasilania urządzeń komputerowych,

zasilania urządzeń teletechnicznych,

połączeń wyrównawczych,

odgromową,

uziomu

przeciwporażeniową,

przeciwprzepięciową,

siłową (zasilanie rozdzielnic: wentylacji, klimatyzacji, itp.).

sieci strukturalnej

monitoringu wizyjnego CCTV

alarmowa SSWiN

Zapoznaj się z naszymi realizacjami

ZOBACZ